Generalforsamling 26-02-2019

 

 

Ordstyrer: Morten Vesterskov Andersen

Referent: Line Hornbæk

Stemmetællere: Brian og Thomas

Formandens beretning:

Vi har indgået et tættere samarbejde med Musool efter længere tid.

Vi lavede opvisning til SKVULP som var en succes. Der var mange besøgende.

Maria fra Get2Sport har sagt at vi har en plads ved SKVULP 2019 og at vi kan ”stå på hvilken scene vi vil”.

Vi har startet samarbejde op med Get2Sport, hvor vi både har lavet summer-camp i Ladegårdsparken og har lavet et 12-ugers forløb i Mellemvang der blev afsluttet med en graduering af 12 børn fra mellemvang. Projektet kommer igen til efteråret 2019.

DIF og Get2Sport er meget glade for Holbæk Taekwondo Klub og nævner os i positive vendinger.

Der lægges mærke til os Dansk Taekwondo Forbund hvor vi har haft flere kæmpere til både kamp og teknik der har vundet medaljer.

Vi har fået nye gradueringsberettigede: Morten V.A., Bjarke og Brian.

Lars ”Buster” er valgt ind TEU hvor man skulle snakke om deltagelse i div. Internationale stævner, men bruger meget tid på person-”fnidder” i forbundet.

Formanden takker bestyrelsen for et godt år.

Kasserens beretning og fremlæggelse af klubbens regnskab til godkendelse:

Regnskabet er godkendt

Medlemsansvarliges beretning:

Vi ligger stabilt på omkring 150 medlemmer.

Vi har ca. lige mange mænd og kvinder på ungdomsholdene mens klubbens fordeling generelt er 62% mænd og 38% kvinder.

Vi har 30 ikkebetalende medlemmer (trænere, æresmedlemmer osv).

Halvdelen af Get2Sportholdet har meldt sig ind og er fortsat i klubben hvilket er super positivt.

PR-ansvarliges beretning:

Der er forsøgt at få sammenhæng mellem opslag i klubben og på facebook. Der er forsøgt med betalte annoncer men vi har ikke vidst om det har virket? Finn foreslog en voucher i avisen som nye medlemmer kan tage med og få noget ekstra – på den måde kan man se hvem der bruger de betalte annoncer.

Aktivitetsansvarliges beretning:

Det er positivt at der er så stor tilslutning til de aktiviteter der er i klubben. Vi har forsøgt at lave bod ved gradueringerne og det har været en succes. Alt i alt et rigtig godt år med en fed stemning i klubben.

Træner/uddannelse/kursusansvarliges beretning:

Vi har fået uddannet 3 trænere på Træner 1-uddannelsen og har fået flere gradueringsberettigede. Vi har fået ny holdstruktur på voksenholdene. Der er kommet et nyt højbæltehold hvor man kan gå mere i dybden med taekwondo. Vi har en rimelig god trænerstab.

Vi har forsøgt at dyrke hjælpetrænere noget mere i år og har forsøgt at give dem et medansvar i klubben for at holde på de unge mennesker.

Der er mindst to trænere på alle hold.

Stævne/indkøbsansvarliges beretning:

2018 har der været en fed opbakning for alle forældre. Udøverne har vist stor interesse. Der har været en stigende interesse igennem hele 2018. Der er begyndt at komme faste referater fra alle stævnerne. Der er et godt samarbejde med PR-ansvarlige Tor om disse beretninger. Der bliver prioriteret lidt tilskud til de forskellige stævner, bl.a. McDonalds-mad som giver godt på den sociale front.

Indkøb: Det er nemt at få forældrene til at købe dragterne her i klubben. De skal give det samme som hos Budoexperten men støtter klubben hvis de køber her.

Vi har fået sponsoreret drikkedunke med logo på fra Budoexperten.

Vi har fået nye klub-dragter fra Sportsmaster. Vi tjener ikke på klubdragterne og derfor henviser vi medlemmer direkte ned i sportsmaster.

Spørgsmål: T-shirts? Der efterspørges ens T-shirts.

Line kender måske en der kan skaffe ens T-shirts.

Bestyrelsen er meget åben for forslag. Send endelig forslag til formanden.

Brug gerne ris/ros-kassen

 

Indkomne forslag:

ingen indkomne forslag.

 

Valg af bestyrelse:

Position Navn Modtager Genvalg ?     Nyvalgt
Formand Lars "Buster" Mogensen    Ja Genvalgt
Kasserer Henriette Pedersen Ja Genvalgt
Medlemsansvarlig Thomas "Moon" Nielsen Ja Genvalgt
Træneransvarlig Bjarke Sørensen Ja Genvalgt
PR Ansvarlig Tor Saxtorff Ja Genvalgt
Aktivitetsansvarlig        Bonnie Andersen Nej Ebbe Vang
Stævneansvarlig Thomas Priis Ja Genvalgt

 

Valg af revisorer:

Revisor x 2                                Michael + Brian

Revisorsuppleant                      Morten Karlsen                                                      

 

Eventuelt:

Forslag fra Morten Karlsen: Er det muligt at vi får en computer med medlems lister så trænerne kan krydse af?

Ebbe: eller på sin egen telefon?

Line: Line foreslår at vi bruger Google Docs hvor alle trænerne har adgang til.

Finn: Der findes et klubmodul hvor børnene selv kan krydse sig ind.

 

Lars Buster Mogensen: Hvordan fungerer facebookopslagene?

Line: de fungerer fint.

Thomas L.: Facebookopslagene fungerer fint

Brian: det er super ærgerligt at vi ikke har fået flere forældre til at møde op til generalforsamlingen.

Lars Buster Mogensen: Hvordan var maden?

Morten V.A.: super god mad. Dejligt at det ikke var McDonalds eller Pizza!

Lars Buster Mogensen: Tusind tak til Bonnie for hendes indsats som aktivitetsansvarlig.

Bonnie Andersen: Spred ringe i vandet i forhold til Ris/ros-kassen. BRUG DEN!

 

 

Læs endnu mere

Klubmodul

I Holbæk Taekwondo Klub benytter vi et klub-modul til at holde styr på kontingent og tilmelding til …

FAQ

 

Spørgsmål

 

 

Hvad koster det at gå til Taekwondo?

Det koster 130 kr. hver måned i kl…